Ви є тут

Профілактичні заходи заразних хвороб бджіл на пасічних господарствах


Номер роботи - M 9 ПОДАНА

Представлено Сумським національним аграрним університетом.

Автори:
КІСІЛЬ Дмитро Олександрович – доктор філософії, викладач Сумського національного аграрного університету.

Автором на основі отриманих даних епізоотологічного моніторингу та клініко-епізоотологічних обстежень пасік Охтирського району Сумської області встановлена тенденція до змішаного перебігу інфекційних та інвазійних хвороб розплоду бджіл. Встановлено, що вароозна інвазія підсилює вплив інтенсивності епізоотичного процесу, який характеризувався розвитком змішаних заразних хвороб бджіл. Отримані дані розширюють теоретичні положення щодо прихованих джерел збудника та рушійних сил епізоотичного процесу за інфекційних хвороб бджіл.

В умовах прояву перебігу змішаних форм заразних хвороб бджіл застосована диференційна діагностика, комплексна система ветеринарно-санітарних заходів із використанням біологічних, екологічно безпечних препаратів - "Апіхелс" на основі природніх компонентів і кормова добавка - "Кобацин".

Автором отримані дані, що доповнюють уявлення про механізм формування гуморальних факторів імунітету в організмі медоносних бджіл після застосування "Кобацин" і комплексного препарату "Апіхелс". Розроблено та затверджено виробничий регламент промислової технології препаратів "Кобацин" та "Апіхелс" в умовах ТОВ "Бровафарма" та кафедри ветеринарно-санітарної експертизи Сумського національного аграрного університету.

 

 

Кількість публікацій: 1 стаття в журналі, включеному до категорії "А" у зарубіжному виданні, 4 статті у журналах, включених до категорії "Б", 9 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за роботою згідно з базою даних Google Scholar складає відповідно: 5/1.

Коментарі