Ви є тут

Розробка комплексу новітніх технологій отримання високоякісної вовняної сировини


Номер роботи - M 86 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Херсонським національним технічним університетом.

Автор: Семешко О.Я., к.т.н. Покровська А.В., к.т.н.

У роботі створено наукові основи застосування електророзрядної обробки в технологіях опорядження вовни. Отримано низку нових фундаментальних результатів, які сприяють більш глибокому розумінню процесів та механізмів впливу електророзрядної нелінійної об’ємної кавітації на структуру волокон вовни та на фарбувальні розчини.

Науково обґрунтовано застосування електророзрядної нелінійної об'ємної кавітації в процесі підготовки вовни, як спосіб інтенсифікації видалення природних забруднень вовняного волокна та у процесі фарбування вовни кислотними барвниками як спосіб дії на зовнішнє середовище фарбувальної системи. Визначено, що механізм інтенсифікуючої дії електророзрядної обробки полягає в руйнуванні жирової плівки на поверхні волокна, що забезпечує підвищення швидкості її наступного видалення, та у активації розчинів кислотних барвників за рахунок руйнування кластерів води, що сприяє підвищенню дифузійної рухливості частинок барвників у розчині.

Доведено, що формування комплексу високих фізико-хімічних, фізико-механічних, технологічних та експлуатаційних властивостей вовняного волокна можливо внаслідок впливу основних діючих факторів електророзрядної нелінійної об’ємної кавітації на поверхню і внутрішню структуру кератину вовни.

Практична значимість роботи полягає у розробці комплексу новітніх екологічно чистих, енергозберігаючих технологій отримання високоякісної вовняної сировини із застосуванням електророзрядної обробки на стадії промивки та фарбування вовняного волокна. Результати досліджень свідчать про зниження собівартості готової продукції, покращення техніко-економічних показників, якісну зміну продукції за рахунок використання наукомістких технологій, що було підтверджено апробацією розроблених технологій на виробництвах.

Впроваджено у виробництво розроблену в роботі композицію поверхнево-активних речовин для промивання вовняного волокна. Економічний ефект в цінах на 2013 р. склав: при впровадженні технології промивки – 2051,1 грн. на 1 т митого волокна; при впровадженні технології фарбування – 2405,8 грн. на 1 т пофарбованої вовни.

 

Кількість публікацій: 62, в т.ч. за тематикою роботи 4 монографії, 22 статті (3 - у зарубіжних виданнях), 31 теза доповідей. Отримано 5 патентів.