Ви є тут

Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління


Номер роботи - P 30 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори: Анофрієв В.Г., Ільчишин В.В., Ісопенко І.В., Калантиря С.Г., Можейко Є.Р., Мокрій Т.Ф., Остапюк Б.Я., Позняков В.Д., Рейдемейстер О.Г., Ушкалов В.Ф.

Представлено Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему із забезпечення транспортної системи України конструкціями вантажних вагонів нового покоління, що дозволяє прискорити заміну зношеного парку вантажних вагонів, збільшити його продуктивність, суттєво знизити витрати на обслуговування і ремонт та підвищити рівень безпеки руху поїздів.

В рамках роботи уточнено теорію крипу (псевдоковзання), розроблено методи та алгоритми оптимізації конструкцій  вагонів, створення матеріалів (сталей) з заданими властивостями та прогресивних технологій їх зварювання.

Запропоновано ряд технічних рішень і технологій, які дозволили збільшити тривалість життєвого циклу вагонів в 1,4 рази, підвищити ресурс найбільш проблемних вузлів ходових частин, деяких у 10 і більше разів, зменшити знос коліс у 3-4 рази, збільшити експлуатаційні швидкості руху вагонів до 120 км/год, значно зменшити їх вплив на верхню будову колії, суттєво підвищити надійність ударно-тягових приладів та гальмівних систем.

З використанням запропонованих унікальних машинобудівних технологій вперше в Україні створено сімейство конкурентоспроможних конструкцій сучасних вантажних вагонів нового покоління, що мають динамічні, експлуатаційні та ресурсні показники на рівні світових стандартів. Досвід експлуатації 24 тис. вантажних вагонів на залізницях України, країн СНД і Євросоюзу свідчить про їх високу якість та експлуатаційні характеристики.

Економічний ефект від впровадження вантажного рухомого складу нового покоління складає 1,6 млрд грн. При освоєнні їх серійного виробництва та впровадження в експлуатацію створено понад 12 тис. робочих місць на вітчизняних підприємствах.

Кількість публікацій: 307, в т.ч. 7 монографій, 300 статей (у т.ч.в міжнародних наукових виданнях «Vehicle System Dynamics»,  «Ingegneria Ferroviaria», монографія «Випадкові коливання. Стан досліджень» видану у США). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 120 патентами (у т.ч. біля 60 – за кордоном).За даною тематикою захищено 12 докторських та 34 кандидатських дисертації.

Виведено зі складу авторського колективу Кутішенко О.В.

Введено до складу авторського колективу Ісопенко І.В., Калантиря С.Г.

Громадське обговорення роботи відбулося  15 вересня 2014 року  о 13 годині на засіданні науково-технічної комісії вченої Української державної  академії залізничного транспорту за адресою: м. Харків,майдан Фейєрбаха, 7, аудиторія 1.417. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.