Ви є тут

Розробка та впровадження безвідходної технології очищення відхідних газів при виробництві марганцевого агломерату


Номер роботи - P 1 ПОДАНА

Представлено товариством з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Дніпроенергосталь".

Автори: Шуваєв С.П., Коркодола Ю.І., Камбаров О.А., Бизік О.Є., Бондарець В.І., Осипенко В.В., Осипенко В.Д., Будерчик С.М.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему розробки та впровадження безвідходної технології очищення відхідних газів при виробництві марганцевого агломерату. Розроблено і впроваджено ефективні системи пилогазоочистки в зоні спікання та зоні охолодження з використанням рукавних фільтрів з імпульсною регенерацією.

 У зв’язку з відсутністю аналогів у вітчизняних та зарубіжних збагачувально-агломераційних фабрик  дана система безвідходної технології очищення відхідних газів при виробництві марганцевого агломерату є унікальною і індивідуальною.

 Екологічний ефект від впровадження (у викидах зменшується вміст): - пилу і діоксиду марганцю - в 4 рази; - газоподібних речовин: вуглецю окису на 10%; оксидах азоту на 35%. Досягається зменшення розміщення шламів пилу газоочисных установок (ГОУ) - на 51%; використання водних ресурсів - на 90%.

Економічний ефект від впровадження: -зменшуються витрати на електроенергію з прокачування води - на 3259260 грн/рік; -зменшуються податки на викиди пилу - на 3230 грн/рік; -зменшуються податки на викиди діоксиду марганцю - на 155756 грн/рік; -зменшуються податки на викиди газоподібних речовин - на 426705 грн/рік; -зменшуються податки від розміщення шламів пилу ГОУ - на 32884 грн/рік; -збільшується прибуток від повернення 905,4 тонн діоксиду марганцю в чистому вигляді (що в перерахунку 3056,2 тонн марганцевого концентрату II сорту) назад у виробництво – на понад  6,7млн. гривень на рік.

Кількість публікацій: Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 5 патентами.