Ви є тут

Розробка та впровадження інноваційних технологій виробництва вуглецево-графітової продукції для електрометалургії


Номер роботи - P 6 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут".

 

Автори: Васильченко Г.М., Деркач В.В., Карвацький А.Я., Кутузов С.В., Лелека С.В., Міщенко Д.Д., Панов Є.М., Петров Б.Ф., Фрідман М.О., Шилович І.Л.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему - створено наскрізний цикл виробництва вуглецево-графітової продукції, рівень енергоємності та якості якої відповідає світовим зразкам.

Розроблено наукові засади та методологію з розробки технологічних регламентів, обладнання, методів та засобів комп’ютерного інжинірингу технологічного циклу виробництва вуглецево-графітових виробів. Розроблено і впроваджено систему науково-технічного визначення параметрів якості сировини, наскрізний контроль якості вуглецево-графітових виробів, нове обладнання приготування пресмаси, випалювання «зелених» заготовок, електрокальцинації антрациту.

 Впроваджено технічні засоби підготовки та моніторингу графітування, що забезпечує збільшення виходу придатної продукції на (5–10) %,  новітні засоби вимірювання високих температур в печах на базі інноваційного програмно-апаратного інтерфейсу,  комп’ютерні моделі фізичних полів високотемпературних процесів та обладнання,  нові види продукції, композитні графітовані електроди для дугових сталеплавильних печей постійного струму, яким немає аналогів у світовій практиці.

 Про світовий рівень свідчать сучасні засоби моніторингу якості сировини, наукоємний комп’ютерний інжиніринг технологічних процесів та обладнання.

Досягнуто зменшення питомої витрати електроенергії  при електрокальцинації антрациту на (15–20) %, при графітуванні електродів в печах Ачесона на (6–14) %, зменшення витрат природного газу від 14 % до 43,6 %,  підвищення виходу графітованих електродів (до 96–98 %), що відповідає якості світових зразків.

Економічний ефект від впровадження складає понад 25 млн. грн. на рік.

Кількість публікацій: 10 монографій, 100 статей (34 - у зарубіжних виданнях). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 51 патентами. За даною тематикою захищено докторську та 7 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 02 жовтня 2015 року  о 13.00 годині  на засіданні Вченої ради Українського державного науково- дослідного вуглехімічного інституту (УХІН) в  актовій залі за адресою: вул. Весніна, 7, м. Харків.

Матеріали обговорення  знаходяться в Секретаріаті Комітету.