Ви є тут

Розробка та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України


Номер роботи - P 33 НАГОРОДЖЕНА

Представлено товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-проектний центр ДТЕК".

 

Автори: Корж П.П., Недолужко В.М., Бузило В.І., Костенко В.К., Павличенко А. В., Улицький О.А., Єрмаков В.М., Акімов О.А., Дяченко А.П., Наливайко Я.М.

Вирішено важливу проблему подолання катастрофічних техногенних, екологічних і соціальних наслідків реструктуризації вугільної галузі України та забезпечення екологічної безпеки процесів масової ліквідації нерентабельних та збиткових вугільних шахт.

Розвинуто теорію і створено систему управління техногенною та екологічною безпекою вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств. Встановлено механізми трансформації об’єктів навколишнього середовища, масиву гірських порід, земної поверхні та об’єктів інфраструктури залежно від способів ліквідації вугільних шахт.

Розроблено технології управління стійкістю масиву гірських порід та земної поверхні при різних способах ліквідації вугільних шахт; технології зменшення водоприпливів закритих шахт та інженерного захисту земної поверхні від підтоплення та заболочування; способи утилізації відходів вуглевидобутку.

Впровадження розроблених технологій на вугільних шахтах компанії ДТЕК, ДП «Львіввугілля» та підприємствах, які здійснюють ліквідацію шахт, дозволило забезпечити виконання вимог техногенної та екологічної безпеки на всіх етапах закриття гірничих підприємств та отримати економічний ефект понад 250 млн. грн.

Результати роботи використанні при розробці 5 галузевих керівних документів.

Кількість публікацій: 25 монографій, 200 статей (45 у зарубіжних виданнях). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 20 авторськими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 3 докторських та 6 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 15 жовтня 2015 року о 13.00 годині на засіданні науково-технічної ради Криворізького національного університету  за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37, аудиторія 300.

 Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.