Ви є тут

Розвиток життєстійкості та зміцнення етнонаціональної ідентичності української молоді


Номер роботи - M 23 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України

Автори:
ПРЕДКО Вікторія Володимирівна – докторка філософії, старша наукова співробітниця Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи.

Авторка представила психологічну технологію розвитку життєстійкості, а також комплексне наукове дослідження психологічних особливостей етнонаціональної ідентичності.

Досліджено та визначено основні механізми зміцнення етнонаціональної ідентичності, які сприяють оптимізації загальних особливостей щодо ампліфікування етнонаціональної самобутності, своєю чергою, забезпечуючи консолідовану цілісність українського соціуму та його національну безпеку.

Розроблено концептуальну модель етнонаціональної ідентичності, запропоновано наукове визначення поняття, розкрито психологічні особливості етнонаціональної ідентичності: зміст, структуру та закономірності функціонування. Сконструйовано інструментарій дослідження етнонаціональної ідентичності; виявлено та обґрунтовано основні форми прояву етнонаціональної ідентичності (мова, духовність, національні почуття, культура, етносамооцінка, інформаційний простір, традиції). Виокремлено психологічні чинники етнонаціональної ідентичності: "етнонаціональна конгруентність" та "етнонаціональна ментальність", визначено зв’язок між чинниками етнонаціональної ідентичності та етнонаціональними установками, почуттями та мовою (мовленнєвою поведінкою).

Представлено сконструювану авторську методику дослідження етнонаціональної ідентичності: "Психологічний вимір виявів етнонаціональної ідентичності". Особливістю методики є те, що вона надає можливість виявити міру трансформованості етнонаціональної ідентичності, зміни її прояву, за останній період часу. Методика містить 8 шкал та 88 питань, кожне з яких, має чотири варіанти відповіді.

Практичне значення роботи полягає у тому, що вона допоможе віднайти конструктивні рішення щодо виховання та розвитку підлітків, надасть можливість сформувати здорову, успішну, креативну, психологічно зрілу українську молодь, виробити у неї сприятливі психологічні установки та сформувати життєстійкість.

Кількість публікацій: посібник, методичні рекомендації, 22 статті (1 – у англомовному журналі), 25 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/ h-індекс роботи згідно бази даних Google Scholar складає відповідно 11/2.