Ви є тут

Селекційна цінність генофонду тютюну за насіннєвою продуктивністю


Номер роботи - M 77 ПОДАНА

Представлено Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет»

Автор: Шейдик К. А.

Створено базову колекцію з 291 сорту, яка включає дані ботанічного різноманіття, географічного походження, методів створення, родоводів, відповідає європейському пошуковому каталогу генетичних ресурсів рослин та дозволяє цілеспрямовано і ефективно добирати матеріал для селекції на високу насіннєву продуктивність у поєднанні з господарсько-цінними ознаками. Виділено основні ознаки, які впливають на насіннєву продуктивність, встановлено граничні параметри їх прояву та підібрано сорти-еталони з характерними стабільними ознаками незалежно від умов вирощування. Насіннєва продуктивність тютюну залежить від форми і щільності суцвіття і не залежить від розміру квітки, забарвлення та інших особливостей будови квітки та форми коробочки. Сферична форма суцвіття забезпечує високі показники насіннєвої продуктивності та кондиційності. Методом кластерного аналізу проведено ранжування матеріалу базової колекції за основними ознаками та виділено ознакові колекції за величиною суцвіття, здатністю до насіннєвого розмноження, за раннім та середнім строком достигання насіння 50 % коробочок, масою насіння із коробочки та сформовано ознакові колекції за основними генеративними ознаками у поєднанні з оптимальними показниками вегетативної маси, серед них виділено сорти-джерела за комплексом ознак, які варто використовувати для виробництва тютюнової сировини та у селекційному процесі.

Кількість публікацій: 23, в т.ч. 7 статей (1- у міжнародному виданні), 8 тез доповідей, 6 методичних рекомендації, 7 актів впровадження, розроблено 1 Держстандарт України, отримано 2 свідоцтва.