Ви є тут

Створення робочих лопаток та діафрагм останніх ступенів парових турбін


Номер роботи - M 3 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України

Автори:
1. АЛЬОХІНА Світлана Вікторівна – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України
2. ІЩЕНКО Михайло Григорович – начальник технологічного відділу АТ "Турбоатом"
3. ШЕРФЕДІНОВ Різа Бахтіярович – заступник начальника конструкторського відділу АТ "Турбоатом"
4. СЛАСТЬОН Любов Олександрівна – начальниця лабораторії жароміцних матеріалів центральної заводської лабораторії АТ "Турбоатом"

Розроблено моделі, методи розрахунку та технології створення лопаток і діафрагм останніх ступенів парових турбін великої потужності атомних і теплових електростанцій. Сформульовано математичну модель газодинамічних процесів в останніх ступенях циліндру низького тиску (ЦНТ) парових турбін великої потужності та запропоновано метод чисельного моделювання течії в проточних частинах турбін. Створено метод теплового розрахунку останніх ступенів ЦНТ по зазорах осесиметричного потоку пари.

Сформовано методику розрахунку діафрагм останніх ступенів ЦНТ. Розроблено технологію виготовлення зварних діафрагм останніх ступенів ЦНТ. Для виготовлення напрямних лопаток порожнистої конструкції розроблено нову технологію, що включає в себе виготовлення частин лопатки як збірної конструкції. Розроблено методи проектування та плани контролю якості сталевих робочих і напрямних лопаток, а також робочих лопаток з титанового сплаву Ti-6Al-4V, які охоплюють всі етапи виробництва.

 Результати роботи  реалізовано при проектуванні, виготовленні, виконанні монтажу, пуско-налагоджувальних роботах і введенні в експлуатацію турбін К-1000-60/3000  на енергоблоках Хмельницької,  Рівненської, Южно-Української АЕС. Економічний ефект від використання результатів роботи станом на кінець 2019 року складає близько 7,5 млн. грн.

Кількість публікацій: 50, в т.ч. 2 монографії, 35 статей (5 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 13 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 3/1, Scopus– 7/1, Google Shcolar – 7/1. Отримано 2 патенти України на винахід.