Ви є тут

Створення засобів контролю та діагностування стану спресованості осердя статора потужних турбогенераторів


Номер роботи - M 18 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом електродинаміки Національної академії наук України.

Автори:
ЗАЙЦЕВ Євген Олександрович - доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту електродинаміки Національної академії наук України.

Метою роботи є створення нових та удосконалення існуючих засобів контрою та діагностування стану осердя статора потужних турбогенераторів при їх виготовленні та експлуатації, що дозволяють забезпечити надійну та безаварійну експлуатацію генеруючого обладнання АЕС, ТЕЦ та ТЕС в ОЕС України.

Розроблено засоби контролю та діагностування стану спресованості осердя потужних генераторів, що мають малі розміри, є завадостійкими до дії потужних магнітних полів об'єктів діагностування та забезпечують підвищення достовірності оцінювання технічного стану генераторів.

Розроблено нові засоби, що застосовуються для контролю відхилення від площинності торцевої поверхні осердя статора турбогенератора під час його виготовлення. Для створених засобів контролю розроблено та випробувано спеціальний силосприймаючий елемент та вимірювальні перетворювачі, що дозволило реалізувати автоматичного контролю технологічного процесу пресування осердя статора під час його виготовлення та нові засоби контролю стану спресованості осердя статора потужного турбогенератора із застосуванням вимірювачів ходу тарілчастих пружин силових акумуляторів, які є складовою частиною системи автоматичного стабілізування тиску пресування осердя статора в процесі експлуатації.

Запропоновано та розроблено структуру засобів контролю тиску спресованості осердя статора, в якій для забезпечення необхідних метрологічних характеристик використано фазові та частотно-фазові методи вимірювання.

Запропоновані в роботі засоби контролю та діагностування стану спресованості осердя статора потужних турбогенераторів спрямовані на забезпечення безпечного та надійного функціонування потужних турбогенераторів електростанцій, що входять до складу ОЕС України.

Результати наукової праці впроваджено на Державному підприємстві "Завод Електроважмаш" (м. Харків) в системах контролю зусилля пресування осердя статора турбогенераторів типу ТГВ-200 та ТГВ-300 в процесі їх складання та експлуатації.

Кількість публікацій: зарубіжна монографія, 21 стаття (11 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 22 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 29/1, Scopus – 17/3, Google Scholar – 236/4. Отримано 2 патенти України на винахід, патент на корисну модель.