Ви є тут

Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему


Номер роботи - P 24 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Вінницьким національним медичним університетом імені М.І.Пирогова.

Автори: Пентюк О.О., Луцюк М.Б., Геращенко І.І., Штатько О.І., Туров В.В., Пипа Л.В., Бондар С.А., Бондарчук О.І., Вільцанюк О.А.

Метою роботи є створення ентеро- та аплікаційних сорбентів медичного призначення на основі високодисперсного аморфного кремнезему (ВДК) та розроблення технології їх використання.

Показано, що механізм лікувальної дії сорбентів на основі ВДК пов’язаний в основному з їх здатністю фіксувати на своїй поверхні токсичні субстанції білкової природи.

Створено ефективні препарати для ентеральної та аплікаційної сорбції – Полісорб, Полісорб МП, Силлард, Силлард П, Силікс, Атоксіл, які широко використовуються в медичній практиці України та інших країн (РФ, Білорусь, Кахахстан, Литва) для лікування діарей, ендотоксемій, вірусного гепатиту, гнійно-запальних процесів тощо за моно- та комплексної терапії.

Розроблено технології застосування вказаних препаратів за багатьох патологічних станів.

.Кількість публікацій: 12 монографій, 150 статей. Отримано 43 патенти. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 3067 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 28 .

Громадське обговорення роботи відбулося 28 вересня 2015 року о 14.00 годині на засіданні Вченої ради Інституту  медицини праці НАМН України  за адресою: вул. Саксаганського,75, Київ. 

 Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.