Ви є тут

Технології швидкого відновлення зруйнованих конструкцій, будівель і споруд


Номер роботи - M 27 ПОДАНА

Представлено Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка»

Автори:
ОНИЩЕНКО Сергій Валерійович - кандидат технічних наук, доцент кафедри механічної та біомедичної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Автором запропоновано технології швидкого відновлення зруйнованих капітальних  конструкцій, будівель і споруд, у першу чергу, Харкова, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, Сум, Чернігова, Дніпра, Одеси, що полягають у реалізації нової концепції їх зведення з використанням багатошарових композитних вантових канатів заданої тягової спроможності та ґрунтуються на встановленні закономірностей силової взаємодії їхніх багатопараметричних структурних складових. Розроблена технологія відрізняється від існуючих тим, що на основі усебічного аналізу особливостей напружено-деформованого стану, застосовуються нові конструктивні рішення багатошарових еластомірно-тросових вантових канатів для утримування сталезалізобетоних конструкцій, основна перевага яких в індустріальному виробництві складових та, за рахунок застосування вант, суттєво меншої металомісткості. Вказане дозволяє замість зруйнованих, більш важких несучих конструкцій, виготовити та встановити до 3-4 разів менш матеріалоємні та менш коштовні, суттєво (до 4 разів) зменшити час та вартість відновлення споруди, чим забезпечити пришвидшення логістики та відновлення економіки держави.

Основні результати роботи доведені теоретичними, чисельними та експериментальними дослідженнями. Тривалою експлуатацією композитних еластомірно-тросових канатів у промисловості доведено високу ефективність їхнього  використання та підтверджено практичну цінність запропонованих у роботі технологій, які можуть бути масштабовані на різні галузі на основі залучення існуючої в Україні матеріально-технічної бази. Використання результатів роботи дозволяє вирішити проблему швидкого відновлення зруйнованої критичної інфраструктури, як однієї з найважливіших складових реалізації державної політики із забезпечення  обороноздатності та національної безпеки України.

Створений вітчизняний науково-технічний продукт за своїми характеристиками є конкурентоспроможним на світовому ринку, та є базою розвитку галузей високотехнологічного виробництва, міського та промислового будівництва. Використання запропонованих підходів у комплексі із застосуванням нових матеріалів та конструкцій, відповідає сучасним світовим тенденціям, а для України є визначальним щодо стратегії воєнного, післявоєнного, міського та промислового будівництва.

 

Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за останні 5 років

ОНИЩЕНКО Сергій: Scopus – 36/3, Google Scholar – 81/3

Кількість публікацій: 3 колективні монографії у зарубіжних виданнях, 4 статті в журналах, включених до категорії «А» (у т.ч. 3 – у зарубіжних виданнях), 16 статей у журналах, включених до категорії «Б», 2 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за роботою згідно з базами даних складає відповідно: Scopus 36/3, Google Scholar 81/3. Отримано рішення про державну реєстрацію корисної моделі.

Коментарі