Ви є тут

Теорія публічних послуг: адміністративно-правова складова


Номер роботи - M 24 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Університетом митної справи та фінансів

Автори:
ЛЕГЕЗА Євген Олександрович – доктор юридичних наук, професор Університету митної справи та фінансів

Автором розроблено концепцію публічних послуг в Україні, виокремлено проблеми її нормативного закріплення та практичної реалізації, сформулювано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у цій сфері і практики його застосування.

Створено наукові основи надання публічних послуг як системної категорії із застосуванням теоретико-управлінської методології. Визначено поняття, правову природу та ознаки публічних послуг. Обґрунтовано доцільність розгляду публічних послуг як правової категорії. Запропоновано визначення публічних послуг як врегульованої публічно-правовими нормами діяльності органів публічної адміністрації щодо задоволення публічного інтересу з розгляду заяви фізичної або юридичної особи про видачу адміністративного акта (рішення, дозвіл, ліцензія, сертифікат, акт, посвідчення тощо), спрямовану на забезпечення її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов’язків шляхом фінансування за рахунок публічних коштів.

Здійснено системний аналіз публічних послуг із виділенням елементів, зв’язків відповідної системи та їх характеристикою.

Запропоновано визначення публічних послуг, варіанти класифікаційного поділу публічних послуг, створення єдиного загальнонаціонального центру надання публічних послуг із територіальними відділеннями по всій Україні тощо. Реалізовано першочергові заходи, спрямовані на підвищення якості надання публічних послуг.

Економічний ефект полягає у зменшенні витрат з державного бюджету у сфері надання публічних послуг.

Кількість публікацій: 67, в т.ч. 2 монографії, 42 статті, 24 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 2/1, Google Shcolar – 87/5.