Ви є тут

Термобаричні та геодинамічні умови і перспективи нафтогазоносності осадових басейнів України


Номер роботи - P 39 ПОДАНА

Представлено Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу.

 

Автори: Орлов О.О., Лизун С.О., Крупський Ю.З., Федоришин Д.Д., Омельченко В.Г., Заяць Х.Б.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему – розроблено концепцію комплексного геолого-геофізичного підходу для виділення перспективних на нафту і газ об’єктів.

 Розроблено наукові засади та методологію оцінки геодинамічних параметрів нафтогазоносних об’єктів в осадових басейнах України.

Розроблено і впроваджено спосіб виділення газонасичених порід-колекторів, що залягають у тонкошаруватих глинистих неогенових товщах.

Про світовий рівень свідчать результати зв’язку інтенсивності складкоутворення із коефіцієнтами аномалії та аномально високі пластові тиски (АВПТ).

 Економічний ефект від впровадження – прирощено запаси газу за категоріями С1+С2 у неогенових відкладах Зовнішньої зони на 15827 млрд.м3 та ресурси газу за категорією С3 на 4,7 млрд.м3.

Кількість публікацій: 6 монографій, 455 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 24 авторськими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 4 докторських та 33 кандидатських дисертацій.