Ви є тут

Ультразвукова ударна обробка поверхні конструкцій та споруд


Номер роботи - P 29 ПОДАНА

Представлено Інститутом металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України.

Автори: д.ф.-м.н. Мордюк Б.М., д.т.н. Прокопенко Г.І., к.т.н. Соловей С.О., к.т.н. Клочков І.М., д.ф.-м.н. Волошко С.М., к.т.н. Линник Г.О., Красовський Т.А., Волочай В.В.

Метою роботи є збільшення несучої здатності та ресурсу промислових виробів, зварних конструкцій та споруд за рахунок формування ультразвуковою ударною обробкою (УЗУО) поверхневого шару з підвищеними фізико-механічними властивостями.

Авторами на основі теоретичних і експериментальних досліджень визначено механізми структурно-фазових перетворень та наноструктуризації модифік шарів металевих матеріалів. Створено наукові основи ультразвукового ударного зміцнення металевих поверхонь. Розроблено та виготовлено промислове портативне обладнання для УЗУО.

Сформовано базові концептуальні засади збільшення ресурсу нових та тривало експлуатованих виробів, зварних конструкцій і споруд модифікуванням їх поверхні УЗУО на основі сучасних підходів до подовження стадії зародження тріщин втоми та запобігання їх розвитку. Запропоновано інструментальні методи встановлення ефективних технологічних параметрів УЗУО та контролю якості обробки.

УЗУО впроваджено на ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» при виготовленні вузлів та елементів конструкцій пасажирських вагонів та активно застосовується згідно нормативних документівАТ «Укрзалізниці»при ремонтно-відновлювальних роботах зварних прогонових будов залізничних мостів з метою збільшення їх експлуатаційного ресурсу.

Окремі розробки  не мають аналогів або знаходяться на рівні кращих зарубіжних аналогів.

Економічний ефект  від впрвадження становить понд  225,5 млн. грн.

Кількість публікацій:5 монографій,  2 нормативних документи, 230 статей (44 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 913/15; Google Scholar – 1586/20.  Отримано 10 патентів України на винахід.За даною тематикою захищено 4 докторських та  10 кандидатських дисертацій.