Ви є тут

Використання багатоелементного підходу для створення матеріалів з унікальними фізико-механічними властивостями


Номер роботи - P 15 ПОДАНА

Представлено Інститутом проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України.

Автори:
1. ГОРБАНЬ Віктор Федорович – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України;
2. ФІРСТОВ Георгій Сергійович – доктор фізико-математичних наук, заступник директора Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України;
3. АНДРЕЄВ Анатолій Опанасович – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут НАН України;
4. КАРПЕЦЬ Мирослав Васильович – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України;
5. КРАПИВКА Микола Олександрович – кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України;
6. РОГУЛЬ Тамара Григорівна - кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України;
7. ТАБАЧНІКОВА Олена Дмитрівна – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України;
8. БРОДНІКОВСЬКИЙ Микола Павлович – кандидат фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України.

Створено наукові основи отримання принципово нового класу матеріалів – багатоелементних сплавів (у тому числі високоентропійних сплавів) з регульованою структурою і високим комплексом фізико-механічних та функціональних властивостей (зокрема, з поєднанням високотемпературної міцності і низькотемпературної пластичності, жаростійкістю, сплавів з ефектом пам’яті форми, тощо), які є конкурентоспроможними в порівнянні з відомими  традиційними сплавами.

Для розробки нового покоління мультикомпонентних сплавів, композиційних матеріалів на їх основі та полікомпонентних інтерметалідів і сполук, а також високоентропійних покриттів використано притаманні їм особливості: підвищену  ентропію; наявність дисторсій кристалічної гратки та специфічної нанокластерної структури.

Отримано низку матеріалів конструкційного та функціонального застосування з унікальним комплексом властивостей.

Частину практичних завдань спрямованих на імпортозаміщення критичних для України матеріалів виконано за замовленням кінцевих користувачів ‒ підприємств Укроборонпрому: КБ “Південне”, КБ Івченко-Прогрес, Укрінмаш.Виконано замовлення компаній CША (компанія Боїнг), КНР та Південної Кореї.

Кількість публікацій: 234, в т.ч. 6 монографій, підручник, 227 статей (177 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 1947/20, Scopus – 2225/22, Google Scholar – 3958/30. За даною тематикою захищено 3 докторських та 7 кандидатських дисертацій.

Коментарі