Ви є тут

Забезпечення правопорядку в прикордонній сфері України


Номер роботи - M 56 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено приватним акціонерним товариством "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління".

Автори:
КУРИЛЮК Юрій Богданович – доктор юридичних наук, доцент кафедри ВНЗ "Національна академія управління".

Автором визначено роль, місце й поняття правопорядку в прикордонній сфері; обґрунтовано взаємозалежність правопорядку від чітко окресленого, нормативно-врегульованого і належно захищеного суверенного державного кордону, що є першоосновою та цінністю правопорядку будь-якої держави. Досліджено окремі аспекти впливу глобалізації на забезпечення правопорядку у вказаній сфері. Серед основних глобальних загроз прикордонній безпеці держави визначені та охарактеризовані: нелегальна міграція та злочинність мігрантів, порушення митних правил і контрабанда, а також корупція прикордонників.

Охарактеризовано та визнано прикордонну безпеку держави як родовий об’єкт правопорушень в прикордонній сфері. Розкрито критерії та основні ознаки, за якими відмежовуються кримінальні й адміністративні правопорушення в прикордонній сфері України, а також відзначено, що адміністративні правопорушення в прикордонній сфері є наслідком або тісно пов’язані з учиненням різного роду транскордонних злочинів.

Детальному аналізу піддано положення статтей 332-1, 332-2 КК України та статтей 204-1, 204-2 КУпАП, надано деліктологічну характеристику осіб, які вчиняють незаконне перетинання державного кордону України та порушують порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію Україну або виїзд з неї.

Проаналізовано значення та поняття кримінологічного забезпечення правопорядку в прикордонній сфері, розкрито методологічні підходи щодо визначення критеріїв оцінки ефективності запобігання злочинам й адміністративним правопорушенням у прикордонній сфері, визначено комплекс детермінаційних чинників вчинення правопорушень у прикордонній сфері України та авторський підхід щодо їх запобігання.

Кількість публікацій: 3 колективних монографії, підручник, 2 статті в енциклопедії, 47 статей (1 – у англомовному журналі з імпакт-фактором), 30 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science - 4/1, Google Scholar – 69/5.