Ви є тут

Зміни локальних потенціалів збудливих тканин та поведінкових реакцій у нормі та при патології


Номер роботи - M 65 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом фізіології імені О.О. Богомольця НАН України.

Автори:
1. ФЕДОРЮК Михайло Петрович - кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця;
2. БОГОВИК Руслан Ігорович - кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця;
3. СТЕФАНЕНКО Марія Володимирівна - аспірант Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

Авторами представлено результати досліджень з визначення впливу протеазаактивованих рецепторів типу 1 (PAR1) на зміни локальних потенціалів у гіпокампі під час розвитку епілептичного статусу та на поведінкові реакції під час латентного і хронічного  періоду розвитку епілепсії у дорослих щурів.

 Визначено роль протон-чутливих іонних каналів (ASICs) в електричній активності гіпокампа і поведінці щурів у експериментальній моделі епілепсії. Отримано попередні дані про вплив ASICs на поведінку щурів з LPS-моделлю хвороби Паркінсона. Розроблено чотирьох-канальну бездротову  систему для реєстрації електрофізіологічних потенціалів мозку щурів, яка дозволяє проводити запис під час епілептичних нападів та виконання поведінкових тестів.

Удосконалено метод вібродисоціації для виділення певних сегментів нефрону з нирок людини та гризунів. Візуалізовано прогресування діабетичної хвороби нирок у щурів із застосуванням методу сканувальної іонної мікроскопії.

Визначено, що інтеріктальні спалахи нейрональної активності, які співвідносять з початком епілептичного нападу, з’являлись раніше у нюховій цибулині, ніж у гіпокампі та мигдалевидному тілі, та виявились значно більші за потужністю. Блокування ПАР1 рецепторів призводило до зменшення потужності тета- та гамма-ритму під час транзитної фази становлення епілептичного статусу, нормалізувало рівень тривожності та емоційно-зумовленої пам'яті.

Виявлено, що блокада ASICs має помітний антиепілептичний ефект, зменшує максимальну частоту епілептиформних явищ у гіпокампі при моделюванні хвороби Паркінсона, призводить до зниження домінуючої частоти тета-ритму і загального рівня локомоторної активності, допомагає нормалізації рівню тривожності, а також нормалізує емоційне навчання, що зумовлене страхом.

Кількість публікацій: 17 статей (9 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 21 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 28/4, SCOPUS – 27/4, Google Scholar 62/4. Отримано 2 патенти України на корисну модель.