Ви є тут

Агробіологічні особливості підвищення продуктивності зернових колосових культур у східній частині Північного степу України


Номер роботи - M 11 ПОДАНА

Представлено Донецькою державною сільськогосподарською дослідною станцією Національної академії аграрних наук України

Автори:
ВІНЮКОВ Олександр Олександрович – доктор сільськогосподарських наук, в.о. директора Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції.

Врахувуючи дотичність тем досліджень  ЗВОНАР Анастасії  "Діагностика генотипової специфіки живлення пшениці озимої української та іноземної селекції" та ВІНЮКОВА Олександра  "Агробіологічні особливості підвищення продуктивності зернових колосових культур у східній частині Північного степу України"  роботи об'єднано під загальної назвою Агробіологічні особливості підвищення генетичної спроможності формування продуктивності сортів зернових колосових культур (м4).

Кількість публікацій: 3 монографії, 21 стаття (4 – у англомовних журналах), 16 тез доповідей, 19 методичних та науково-практичних рекомендацій, Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 1/1, Google Scholar – 91/5. Отримано патент України на винахід, 4 - на корисну модель .