Ви є тут

Цифрова трансформація засобів керування процесами економіко-виробничих систем


Номер роботи - M 43 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

Автори:
1. ЛАКТІОНОВ Олександр Ігорович – кандидат технічних наук, доцент Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
2. ЗАХАРЧЕНКО Руслан Володимирович – кандидат технічних наук, доцент Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
3. БОРЯК Богдан Радиславович – кандидат технічних наук, доцент Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
4. ЧЕРВ’ЯК Анна Володимирівна – докторка філософії, учений секретар Вченої ради Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

Метою роботи є розробка моделей і методів забезпечення ефективної цифрової трансформації економіко-виробничих систем (ЕВС)  та забезпечення їх економічної безпеки.

Розроблено стратегію впровадження цифрових трансформацій засобів керування процесами ЕВС  з точки зору забезпечення їх економічної безпеки для оцінки подальших модифікацій. Запропоновано методичні засади інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки виробничих систем. Визначено основні завдання інформаційно-аналітичного забезпечення та послідовності етапів його реалізації для ефективної роботи ЕВС.

Запропоновано удосконалення існуючого методу визначення якості взаємодії елементів підсистем системи "Оператор – Оброблювальний центр – Керуюча програма продукту діяльності".

Використання системного підходу, структури й алгоритмів функціонування багаторазової адаптивної системи ідентифікації ЕВС дозволило коректно підібрати метод ідентифікації процесів у сушарці. У результаті для розв’язання цієї задачі обраний та протестований метод мінімізації оптимально зваженої суми симетричних кореляційних функцій. Отримані незміщені й ефективні оцінки параметрів передавальних функцій сушарки дозволили реалізувати оптимальні адаптивні алгоритми автономного керування окремими каналами температури та вологості сушарки як багатомірного об’єкта з перехресними зв’язками.

Кількість публікацій: 33 статті, 56 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus– 13/3, Google Scholar – 63/9.