Ви є тут

Цикл наукових праць "Методика організації соціально-педагогічної діяльності студентських волонтерських груп"


Номер роботи - M 13

Автори:

Методика организации социально-педагогической деятельности студенческих волонтерских групп

Лях Т.Л.

Methodology of organization of social-pedagogical activities of student volunteer groups

Lyakh T. L.

Автор: Лях Т.Л.

Представлений Київським університетом імені Бориса Грінченка (МОН України).

Кількість публікацій: 22 статті, в т.ч. 2 тези доповідей.

Автором здійснено ретроспективний аналіз волонтерського руху в зарубіжній та вітчизняній соціально-педагогічній практиці; запропоновано класифікацію студентських волонтерських груп, розкрито зміст і напрями їх соціально-педагогічної діяльності; обґрунтовано та експериментально перевірено модель забезпечення соціально-педагогічної діяльності студентських волонтерських груп; розроблено та впроваджено програми підготовки керівників волонтерських груп і студентів до волонтерської роботи.

Визначено зміст поняття „студентська волонтерська група”, розроблено класифікацію та розкриті базові характеристики таких груп, обґрунтовано об’єктивні й суб’єктивні умови та розроблено модель забезпечення соціально-педагогічної діяльності студентських волонтерських груп; удосконалено зміст і форми підготовки студентів до волонтерської роботи, керівників студентських волонтерських груп; подальшого розвитку набули теоретичні засади про волонтерську роботу як необхідну складову соціально-педагогічної діяльності.

Автором розроблено і впроваджено програму підготовки керівників волонтерських груп „Школа організаторів соціально-педагогічної діяльності волонтерів”, тренінг „Основи волонтерської роботи” для студентів-волонтерів, навчальна програма курсу „Методика організації волонтерських груп”.