Ви є тут

Цикл наукових праць "Розробка наукових основ напівпровідникового нанофотокаталізу"


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М22

Цикл наукових праць "Розробка наукових основ напівпровідникового нанофотокаталізу"

 

Строюк О.Л., Раєвська О.Е.,

Швалагін В.В.

 

Інститут фізичної хімії                                                        імені Л.В.Писаржевського

НАН України

 

          Виконано цикл фундаментальних наукових досліджень у новій міждис­циплінарній галузі – фотоніці наноструктурованих напів­провідників, узагальнено відомості про різноманітні розмірні явища в хімії та фотоніці наночастинок халькогенідних напів­провідників. Проведено  аналіз впливу розмірних і квантово-розмірних ефектів у наночастинках напівпровід­ників на особливості погли­нання та випро­мінення ними світла. Запропоновано ряд нових фотокаталітичних систем на основі нанострукту­рованих напів­­провідників.