Ви є тут

Цикл наукових праць "Структура і динаміка геофізичних полів як відображення еволюції та взаємодії геосфер в Антарктиці"


Номер роботи - P 43 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом геофізики імені С.І.Субботіна НАН України.

 

Автори: Бахмутов В.Г., Глотов В.М., Греку Р.Х., Єгорова Т.П., Залізовський А.В., Колосков О.В., Корчагін І.М., Максимчук В.Ю., Проненко В.О., Третяк К.Р.

Цикл наукових праць складається з 7 монографій і 22 наукових статей, опублікованих протягом 2000-2014 років.

У роботі представлені досягнення досліджень в Антарктиці у галузі наук про Землю за 20 років від початку діяльності України на льодовому континенті.

Комплексний підхід, що об’єднав фахівців з геології, геофізики, геодезії, радіофізики, електромагнетизму та приладобудування, дозволив з єдиних позицій дослідити широке коло проблем природознавчих наук на унікальному природному полігоні Української антарктичної станції «Академік Вернадський».

Створено основу (полігони, методики, апаратурні комплекси, технології, теоретичні моделі, бази даних моніторингових спостережень) для дослідження взаємодії різних геосфер за даними про просторово-часову структуру геофізичних полів у діапазоні від секунд (магнітосфера-іоносфера) до мільйонів років (тектоносфера).

Запропоновано і впроваджено нові підходи і методи обробки даних дистанційних зондувань (у тому числі супутникових), тектономагнітних та магнітоваріаційних спостережень, моніторингу динаміки льодовикового покриву, електромагнітного зондування. Отримано ряд нових фундаментальних результатів про динаміку геофізичних полів та взаємодію геосфер в Антарктиці. Зокрема, це моделі геодинамічної еволюції та глибинної будови літосфери, процесів у геокосмосі, зв’язку атмосферної та космічної погодних систем, довгострокових змін навколишнього середовища, дані про ресурсний потенціал регіону.

Авторам роботи належить переважна більшість оригінальних ідей, які склали основу геолого-геофізичного та геокосмічного напрямків Державної програми досліджень України в Антарктиці, та забезпечили активну участь країни в Програмі Міжнародного полярного року 2007/2008.

Кількість публікацій: 400, в т.ч. 7 монографій, 223 статті (69 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1020 (згідно баз даних Scopus). Отримано 13 патентів. За даною тематикою захищено 7 докторських і 3 кандидатських дисертації.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 13 жовтня  2015 року  о 14 годині 15 хвилин на засіданні Вченої ради  ННІ "Інституту геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка в ауд. 104 за адресою: вул. Васильківська, 90,  м. Київ.

Матеріали обговорення  знаходяться в Секретаріаті Комітету.