Ви є тут

Цикл праць "Молекулярно-біологічна характеристика структурних компонентів фіторабдовірусів"


Номер роботи - M 0

М88

Автори: Серденко О.Б., Юзвенко Л.В., Сабірова Т.Ю.

 

Представлений Інститутом мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України.

Молекулярно-биологическая характеристика структурных компонентов фиторабдовирусов

Авторы: Серденко О.Б., Юзвенко Л.В., Сабирова Т.Ю.

 

The molecular and biological characteristic of structural components phytorhabdoviruses

Authors: Serdenko O., Yuzvenko L., Sabirova T.

 

Кількість публікацій: 24 наукові публікації (16 статей, 8 тез доповідей), 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права.

 

В циклі праць досліджено та сформульовано молекулярно-біологічну характеристику структурних компонентів фіторабдовірусів в порівнянні з рібдовірусами хребетних тварин та людини. Об’єктами дослідження були фіторабдовіруси - вірус опіку гречки (ВОГ), розповсюджений на Хмельниччині, вірус кучерявої карликовості картоплі (ВККК), переданий з Чернігівського інституту сільськогосподарської мікробіології, та вірус плямистості аїру (ВПА).

Авторами проведено дослідження з нейтралізації in vitro зоорабдовірусів вірусу везикулярного стоматиту (ВВС) та вірусу сказу (ВС) імуноглобулінами до фіторабдовірусів ВККК та ВПА.

Результати досліджень можуть використовуватись в біотехнології, зокрема стосовно одержання імунологічних реагентів (антигенів специфічних сироваток) та серологічних тестах з метою виявлення вірусів з родини Rhabdovіrіdae в різних еукаріотичних об’єктах, що буде сприяти розвитку нових перспективних нетрадиційних біотехнологій.