Ви є тут

Цикл праць "Розвиток методів візуалізації об’єктів та аналізу шаруватих структур стосовно проблем діагностики матеріалів і середовищ"


Номер роботи - M 0

М80

Автор: Синявський А.Т.

Представлений Фізико-механічним інститутом ім.Г.В.Карпенка НАН України.

Кількість публікацій: 36 наукових публікацій.

Дослідження автора спрямовані на розвиток теорії зворотних задач, статистичної теорії обробки сигналів і зображень, створення методів розв’язку зворотних задач, які становлять математичну основу обробки результатів вимірювань в засобах візуалізації об’єктів та аналізу шаруватих структур. Запропоновано єдину стратегію розв’язання зворотних задач, а її дієвість підтверджено результатами застосування створених методів.

Створено нові методи для корекції спотворень трактів радіолокаційних систем формування зображень,  проведено оцінку параметрів структури в мікрохвильових системах візуалізації, встановлено електричні параметри шаруватих структур за коефіцієнтом відбиття та тривимірної реконструкції поверхні об’єкту за зображеннями, що сформовано рознесеними оптичними камерами. Спільним для методів вирішення перелічених зворотних задач є використання апріорної інформації про розв’язок. Вибір адекватної апріорної моделі та застосування принципу максимуму апостеріорної ймовірності для статично-сформульованих задач дає можливість отримати регуляризований розв’язок.

Результати досліджень використано при створенні системи виявлення та оцінки координат множини джерел електромагнітного випромінювання. Розроблені методи реконструкції поверхні у тривимірному просторі за кількома оптичними зображеннями знаходять впровадження у роботах для фрактографічного аналізу. Розвинутий метод обробки нерегулярних даних у тривимірному просторі впроваджено на ТЗОВ "Юнісервіс" для розробки системи автоматизованої класифікації даних від оптичного локатора.