Ви є тут

Цикл робіт з історії української філософії ХV-ХVІІІ ст.


Номер роботи - P 19 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.

Автори:
ЛИТВИНОВ Володимир Дмитрович - доктор філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.

Метою роботи є пошук і введення в науковий обіг масиву іноземних і вітчизняних (переважно рукописних або раритетних) латиномовних першоджерел, а також осмислення і обгрунтування їхньої науково-практичної значимості для історії української філософії ХV-ХVІІІ ст.;

Автором на основі науково-теоретичних досліджень доведено, що українська історико-філософська наука в зазначений період часу розвивалася в контексті західно-європейської, але мала свої національні риси і специфіку. 

Створено наукові основи для пошуку і введення в науковий обіг масиву латиномовних першоджерел, зокрема, рукописних. Сформовано базові концептуальні засади стратегії і напрямок розвитку української філософії від практичного освоєння джерельної бази до теорії осмислення. Запропоновано скласти конкретні плани перекладу рукописної латино-мовної спадщини Києво-Могилянської академії з метою подальшого їх теоретичного  осмислення;

Порівняння з світовими аналогами виявлена аналогічна проблематика, яка має свою специфіку в конкретних соціально-політичних умовах України.

Громадське обговорення роботи відбулося 09 серпня 2021 року на засіданні Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Кількість публікацій: 6 індивідуальних монографій, 16 колективних монографії, 3 словники, 3 підручники, 12 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно з базою даних Google Scholar складає відповідно: 469/9.

Коментарі