Ви є тут

Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки збройних сил (системно-концептуальні основи, теорія, реалізація)"


Номер роботи - P 45 ПОДАНА

Представлено Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

Автори: Чепков І.Б., Луханін М.І., Лапицький С.В., Демідов Б.О., Ілюшко В.М., Федорович О.Є., Сіренко В.Є., Борохвостов І.В.

Робота присвячена створенню та впровадженню методології управління державною цільовою оборонною програмою розвитку озброєння та військової техніки, що є особливо актуальним в умовах бурхливого розвитку сучасного світу, в якому зростає напруженість та посилюється значимість факторів різних загроз.

Наукова значимість роботи пов’язана зі створенням принципово нового науково обґрунтованого підходу до формування державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки. Практична цінність роботи полягає у зниженні рівня ризиків, підвищенні реалізованості, мінімізації строків і витрат при формуванні державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки. Створено методологію, підходи, методики, методи, моделі та інформаційні технології, які не мають аналогів в галузі управління проектами зі створення сучасної військової техніки.

Використання розробленої системної методології та науково-методичного апарату формування державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки, розроблення проектів з розробки зразків озброєння та військової техніки та управління цими процесами дозволило здійснити науково-технічне супроводження дослідно-конструкторських робіт зі створення 180 нових і модернізованих зразків озброєння та військової техніки та забезпечити їх прийняття на озброєння Збройних Сил України.

Кількість публікацій: 18 монографій, 15 навчальних посібників, 160 статей, 60 тез доповідей. За даною тематикою 5 докторських та 10 кандидатських дисертацій.