Ви є тут

Діагностика, лікування та профілактика розладів репаративної регенерації при ураженнях опорно-рухового апарату людини


Номер роботи - P 37 ПОДАНА

Автори:


 Диагностика, лечение и профилактика нарушенийрепаративнойрегенерациипри пораженияхопорно-двигательного апарату человекаАвторы:Апуховская Л.И., Бруско А.Т., Герасименко С.И., Грицай Н.П., Ивченко Д.В., Калашников А.В., Лябах А.П., Полулях М.В., Филипенко В. А.  Diagnosis, treatment and prophylaxis of reparative regeneration disorders at locomotor system lesionAuthors:ApukhovskaL.I.,BruskoA. T., GerasymenkoS.I., GritsayM.P., IvchenkoD.V., KalashnikovA.V., LiabakhA.P., PoluliakhM.V., FilipenkoV.A.


 

Автори:

Апуховська Л.І., Бруско А.Т., Герасименко С.І., Грицай М.П., Івченко Д.В.,

Калашніков А.В., Лябах А.П., Полулях М.В., Філіпенко В. А.

 

Представлена Державною установою “Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України”.

 

В роботі вирішено важлива науково-технічна, медична та соціальна проблема –оптимізація діагностики, лікування, прогнозування та запобігання ускладнень при ураженнях опорно-рухового апарату людини.

Розроблено наукові засади та методологію діагностики, лікування, прогнозування та профілактики розладів репаративної регенерації при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату людини.

Розроблено і впроваджено нові підходи до прогнозування, профілактики та корекції порушень репаративних процесів під час лікування хворих із широким залученням нових технологій та засобів біологічного, функціонального та медикаментозного впливу, запропоновані новітні алгоритми та методи диференційної діагностики та лікування.

Результати роботи сприяли наданню ефективної допомоги понад 300 тисячам пацієнтів, в тому числі хірургічної – понад 40 тисячам. Зменшено витрати на тимчасову непрацездатність, суттєво знижено ступінь інвалідності. 

 

Наукові результати опубліковано у 38 монографіях, понад 600 статтях.  Новизну технічних рішень захищено  80  авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 12 докторських, 43  кандидатських дисертацій.