Ви є тут

Дослідження станів зі спонтанно порушеними симетріями у квантових рідинах та суперсиметричних релятивістських об’єктах


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М21

Дослідження станів зі спонтанно порушеними симетріями у квантових рідинах та суперсиметричних релятивістських об’єктах

 

Пелетминський О.С., Уваров Д.В.,

Шульга С.М. 

 

Національний науковий центр

"Харківський фізико-технічний інститут"

НАН України

 

17 публікацій

Авторами роботи досліджено ефект часткового спонтанного порушення суперсиметрії в моделях релятивістських частинок, струн та р-бран у розширених суперпросторах та зовнішніх полях; стан надплинної фермі-рідини зі спіральним упорядкуванням та вивчено стан одночасного існування у двокомпонентній фермі-рідині (ядерній матерії) надплинності із синглетною та триплетною симетрією; фазові переходи з нормального стану фермі-рідини до станів із просторово-періодичною структурою та порушеною обертальною симетрією імпульсного простору.