Ви є тут

Дидактичні особливості проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку


Номер роботи - M 41 ПОДАНА

Автори:


 Дидактические особенности проведения тренировочных занятий со спортсменами с отклонениями умственного развитияАвтор: ГончаренкоЕ.В. Didactical features of training process with people with mental disabilityAuthor:Goncharenko Eugen 


 

Автор: Гончаренко Є.В.

 

Представлена Національним університетом фізичного виховання і спорту України.

 

Мета роботи – підвищення ефективності проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку, шляхом розробки умов реалізації методичних положень.

Визначено дидактичні особливості проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку, що характеризуються спрямованістю тренувальних занять, їх кількістю та тривалістю, комплектуванням тренувальних груп, впливом занять на прискорення процесу соціальної інтеграції, на основі яких розроблені методичні рекомендації з урахуванням ступеня розумової відсталості. Систематизовано та визначено умови реалізації загальнометодичних, спеціально-методичних, соціальних та специфічних принципів спортивної підготовки під час проведення тренувальних занять.

Проаналізована міжнародна волонтерська програма Спеціальної Олімпіади "ФАНфітнес" з метою адаптації технології її реалізації в Україні. Запропоновані модифікації були враховані Міжнародною організацією Спеціальні Олімпіади у новій редакції програми "ФАНфітнес", що дозволило підвищити інформативність тестування спортсменів з відхиленнями розумового розвитку і надати їм якісні рекомендації щодо розвитку фізичних якостей, корекції порушень, оптимізації проведення тренувальних занять. Розроблено методичні положення для тренерів Спеціальної Олімпіади України, спрямовані на підвищення ефективності проведення тренувальних занять зі спортсменами з різним ступенем відхилення розумового розвитку.

Практична значущість отриманих результатів полягає у вдосконаленні проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають різні ступені розумових відхилень за програмою Спеціальної Олімпіади України. Зокрема, розроблено методичні рекомендації щодо умов реалізації дидактичних принципів під час проведення тренувальних занять з відповідним контингентом.

 

Кількість публікацій:13,в т.ч. 4 статті, 9 тез доповідей.