Ви є тут

Дитина в епоху війн і соціальних катаклізмів: історико-антропологічний аналіз моделі дитинства в Гетьманщині


Номер роботи - M 7 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г.Короленка

Автори:
СЕРДЮК Ігор Олександрович – доктор історичних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Автор дослідив феномен дитинства, що функціонував у суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст., здійснив ґрунтовний аналіз писемних джерел Гетьманщини стосовно їхнього інформаційного потенціалу у відображенні різних аспектів дитинства та проаналізував "дитячу" риторику текстів, витворених "освіченою" культурою, та її співвідношення з практиками простолюду.

На основі різних підходів і критеріїв з’ясовано вікові межі дитинства та його періодизації у баченні суспільства Гетьманщини, комплексно досліджено найважливіші явища в житті дитини у традиційному релігійному суспільстві (народження, хрещення, смерть), вивчено бачення цих явищ тогочасним соціумом, а також відповідні стратегії та ритуальні практики дорослих, пов’язані з народженням, хрещенням, похованням дітей.

Досліджено механізми соціалізації дитини в суспільстві Гетьманщини.  Автор розглядає дитинство як соціально сконструйований феномен, котрий ґрунтувався на християнському світогляді, родинній економіці, демографічних реаліях тощо. У такий спосіб дитинство постає як маркер побутування соціуму Гетьманщини, зокрема у контексті релігійності, родинних відносин, життєвих стратегій дорослих. Зроблені висновки дозволяють по-новому поглянути на суспільство Гетьманщини як таке, що на рівні повсякденного життя успішно опиралося урядовим ініціативам Російської імперії.

Всупереч просвітницькій риториці реальні зміни відбулися тільки стосовно віку кримінальної відповідальності і пом’якшення покарань неповнолітніх.

Кількість публікацій: 4 монографії (1 одноосібна, 1 англомовна), бібліографічний покажчик, 34 статті, 11 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Scopus– 2/1, Google Scholar – 129/5. Отримано 4 свідоцтва про авторське право на твір.