Ви є тут

Ефективність державного регулювання інноваційної діяльності


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М54

Ефективність державного регулювання інноваційної діяльності

 

Баранов О.Г.

 

Севастопольський національний технічний університет

 

 

Роботу  присвячено дослідженню теоретико-методологічних підходів до пізнання ефективності державного регулювання інноваційної діяльності (ДРІД) і розробці методичної бази для її оцінки.

Обґрунтовано необхідність формування ефективної інноваційної інфраструктури за допомогою ДРІД. Проаналізовано моделі державного регулювання інноваційної діяльності в розвинених країнах, виявлено їх переваги і недоліки, визначено сучасні тенденції в ДРІД. Запропоновано методики для розрахунку рівня інноваційного розвитку, інтегральних показників ефекту й ефективності ДРІД і розкриті особливості застосування цих показників.