Ви є тут

Еколого-геохімічна оцінка ландшафтів природоохоронних територій


Номер роботи - M 15 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Автори:
СПЛОДИТЕЛЬ Анастасія Олегівна - кандидат географічних наук, докторант Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України

Розроблено наукові засади та методологію еколого-геохімічної оцінки ландшафтів природоохоронних територій, що ґрунтується на аналізі показників, що характеризують ландшафтно-геохімічні умови території і зумовлюють просторовий розподіл хімічних елементів (за власною методикою встановлення концентрацій хімічних елементів на ICP-MS з індукційно зв’язаною плазмою), визначаючи тим самим зони підвищеного екологічного ризику.

Отримано низку фундаментальних результатів щодо закономірностей розподілу та акумуляції хімічних елементів в компонентах ландшафту, форм знаходження та показників рухомості важких металів в ландшафтах природоохоронних територій.

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних завдань на основі ландшафтознавчо-геохімічного аналізу та ГІС-моделювання з метою визначення основних форми знаходження хімічних елементів у ґрунтах, рослинності та природних водах територій природоохоронних обʼєктів долини Дніпра, що дозволяє прогнозувати можливість утворення комплексних сполук з важкими металами при зміні фізико-хімічних умов навколишнього середовища та в умовах підвищеного антропогенного забруднення. Запропоновано нові заходи, що сприяють іммобілізації важких металів. Найбільш ефективними методами визначено одночасне внесення вапна з органічними або мінеральними добривами.

Розроблено методику оптимізаційного функціонально-режимного зонування природоохоронних територій, нові критерії при дослідженні та нові методичні прийоми при картографуванні акваторіальних ландшафтних комплексів.

Розроблено  та видано серію прогнозних та оціночних карт території досліджуваних природоохоронних територій.

Кількість публікацій: 34, в т.ч. монографія, 18 статей, 13 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно бази даних складає відповідно: Web of Science – 3/ 1.