Ви є тут

Експериментальна фармакологія похідних бензотіазолу як потенційних нейропротекторів


Номер роботи - M 80

Автори:

Экспериментальная фармакология производных бензотиазола как потенциальных нейропротекторов»

Кравченко К.А.

The experimental pharmacology of benzothiazole derivatives as potential neuroprotectors

Kravchenko K.A.

Автор: Кравченко К.О.

Представлена Дніпропетровською державною медичною академією (МОЗ України).

Кількість публікацій: 58 наукових публікацій, в т .ч. 26 статей, 32 тези доповідей.

Автором виявлено в ряду похідних бензотіазолу найбільш активні речовини та досліджено її нейропротекторні властивості в умовах експериментальних патологій головного мозку (ішемія, підвищена судомна готовність, паркінсонічний синдром).

Амдифлузол має церебропротекторні властивості, які реалізуються зниженням летальності щурів, послабленням нейродегенеративних процесів, зменьшенням зони некрозу в головному мозку, усуненням неврологічного дефіциту в тварин, послабленням явищ порушення функціонального стану центральної нервової системи, гальмуванням надмірної активації процесів вільно-радикального окиснення та відновленням показників енергетичного обміну. Нейрофізіологічними дослідами встановлено, що амдифлузол ефективно блокує проведення збудження до інтернейронів спинного мозку, ефективно зменшує рефлекторне збудження мотонейронів у моносинаптичній рефлекторній дузі. Амдифлузол має протисудомні властивості: збільшує тривалість життя в умовах коразолового тесту, зменшує кількість щурів з тонічними судомами та тривалість судом в умовах максимального електрошоку; має анальгетичну активність при використанні альгометричних тестів.

Дослідження мітопротекторних властивостей амдифлузола ex vivo показали, що він блокує відкриття мітохондріальних пор нейронів, спричинене дією нейротоксину МРТР. Визначено нейропротективний ефект амдифлузола на виділених збагачених фракціях нейронів в умовах моделювання глутаматної ,,ексайтотоксичності” in vitro.

Результати проведених досліджень експериментально обгрунтовують доцільність використання амдифлузолу для профілактики і лікування ішемічних ушкоджень головного мозку, підвищеної судомної готовності мозку, паркінсонічного синдрому.