Ви є тут

Електрохімія функціональних матеріалів і систем


Номер роботи - P 11 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН України

Автори:
1. КОЛБАСОВ Геннадій Якович – член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;
2. КУБЛАНОВСЬКИЙ Валерій Семенович – доктор хімічних наук, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України;
3. БЕРСІРОВА Оксана Леонідівна – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;
4. САХНЕНКО Микола Дмитрович – доктор технічних наук, завідувач кафедри НТУ "Харківський політехнічний інститут”;
5. КУНТИЙ Орест Іванович – доктор технічних наук, професор Національного університету "Львівська політехніка";
6. РЕШЕТНЯК Олександр Володимирович – доктор хімічних наук, в.о. завідувача кафедри Львівського національного університету ім. Івана Франка;
7. ПОСУДІЄВСЬКИЙ Олег Юлійович – доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН;
8. ВЕДЬ Марина Віталіївна – доктор технічних наук, посмертно.

Метою роботи є розроблення теоретичних основ спрямованого синтезу та створення широкого спектру нових конкурентноздатних  матеріалів і систем на основі встановлення структурно-функціональних закономірностей їх електрохімічного формування.

Авторами створено новітню парадигму процесів електрохімічного синтезу функціональних матеріалів на основі запропонованої теорії розряду-іонізації електрохімічно активних комплексів, законів кореляційного взаємозв’язку функціональних властивостей покриттів з фундаментальними характеристиками і параметрами електрохімічної кінетики.

Розроблено оригінальні підходи інженерії поверхні до електрохімічного синтезу та обробки матеріалів, що здатні до роботи в екстремальних температурно-силових режимах при одночасному впливі агресивного середовища. Запропоновано інноваційно перспективні технології формування наноматеріалів нового покоління на основі суперсплавів, металоксидних композитів, фоточутливих гетеро- та наноструктур, електропровідних полімерів та їх композитів, та ін.

В результаті виконаних досліджень створено низку новітніх конкурентноздатних електрохімічних матеріалів (електродні та електролітні матеріали хімічних джерел струму та суперконденсаторів, електро- та фотокаталізатори, сорбційні та оптичні матеріали, функціональні покриття тощо), що знайшли практичне використання в різних галузях науки та техніки – в альтернативній енергетиці, хімічних джерелах струму, нано- та мікроелектроніці, електрохромних системах, електрокаталізі, екосенсориці, електрохімічному синтезі товарної продукції, фотоелектрохімічних системах, антикорозійному захисті тощо.

Громадське обговорення роботи відбулося 30 серпня 2021 року на засіданні Вченої ради хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Кількість публікацій: 30 монографій (7- видані за кордоном), 39 розділів монографій (30 – видані за кордоном), 36 підручників і посібників, 500 статей (350 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс, згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 1856/21, Scopus –2185/22, Google Scholar – 4903/33. Отримано 7 патентів України на винахід, 7 міжнародних патентів – Казахстану, Китаю, США.