Ви є тут

Фазовий метод ультразвукової товщинометрії виробів з багатошарових матеріалів


Номер роботи - M 79 ПОДАНА

Автори:


 Фазовый метод ультразвуковой толщинометрии изделий из  многослойных материаловМонченкоЕ.В. Phase method ultrasound thikness of multilayer materials productsMonchenkoO.V.


 

Автор: Монченко О.В., к.т.н.

 

Представлена  Національним авіаційним університетом

 

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему вимірювання товщини кожного шару двошарового об'єкта контролю шляхом розробки нового методу ультразвукової товщинометрії на основі використання особливостей фазової структури інформаційних сигналів, що дозволило підвищити точність вимірювання товщини нових конструкційних матеріалів, таких як композитні матеріали, біметали тощо.

Розроблено наукові засади та методологію визначення товщини шарів двошарових об'єктів контролю, розроблено інформаційне забезпечення для ультразвукового товщиноміра, який реалізує розроблений метод фазової ультразвукової товщинометрії.

Розроблено і впроваджено метод вимірювання товщини двошарових об'єктів контролю на основі аналізу фазових характеристик сигналів ультразвукової товщинометрії та методику проведення вимірювань товщини двошарових об'єктів контролю ультразвуковим луна-імпульсним методом.

 

Кількість публікацій: 14   наукових  публікацій,в т.ч. 6  статей , 8 тез доповідей,  1  патент.