Ви є тут

Хвилі в пружних хвилеводах обмежених розмірів при антисиметричних коливаннях


Номер роботи - M 86 ПОДАНА

Автори:


 Волны в упругих волноводах ограниченных размеров при антисимметричных колебанияхАвтор:Старовойт И.В. Waves in elastic bounded waveguides at antisymmetric vibrationsAuthor:Starovoit I.V.


 

Автор: Старовойт І.В., к.ф.-м.н.

 

Представлений Інститутом гідромеханіки НАН України.

 

Проведено теоретичне дослідження хвильового поля при антисиметричних коливаннях пружного півшару з вільними бічними поверхнями та при динамічних і кінематичних граничних умовах на його торці. Досліджено вплив фізичних параметрів (коефіцієнта Пуассона), способу збурення хвилевого поля (вимушені коливання або відбиття нормальних хвиль), типу граничних умов на торці (вільна або защемлена межа) на енергетичні характеристики хвилевого поля, на рівень збудження різних типів нормальних хвиль.

Встановлені закономір­ності формування та поширення коливань у пружному півшарі є науковою основою для розробок та проектуванні актуаторів і сенсорів механічних коливань ультразвукового діапазону; при розробці техніки ультраакустичного контролю; при проектуванні гідроакустичних пристроїв і пристроїв для ультразвукового зварювання тощо.

 

Кількість публікацій:11,в т.ч. за темою роботи 3 статті, 7 тез доповідей.