Ви є тут

Комплекс підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" у 5 книгах


Номер роботи - П 4 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Комплекс учебников"Теория и технология металлургического производства металлов и сплавов" в 5 книгах:Авторы:Чернега Д.Ф., Богушевский В.С., Готвянский Ю.Я., Бойченко Б.М., Харлашин П.С., Гладких В.А., Гринкевич В.О., Головко А.Н.   The theory and technology of metallurgical production of metals and alloys"there are 6 editions in structureAuthors:Chernega D.F., Bogushevsky V.S., Gotvianskyi I.I., BoichenkoB.M., HarlashynP.S., GladkykhV.A., GrynkevychV.O., GolovkoO.M


 

Автори:

Чернега Д.Ф., Богушевський В.С., Готвянський Ю.Я., Бойченко Б.М., Харлашин П.С.,

Гладких В.А., Гринкевич В.О., Головко О.М.

 

1.Автоматичні системи керування процесами спеціальної електрометалургії.  – К.: Техніка, 2002. - 211с.

2. Конвертерне виробництво сталі. – Дніпропетровськ: РВА "Дніпро ВАЛ", 2004.- 454с.;

3. Проектування і обладнання електросталеплавильних і феросплавних цехів. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2004. – 692с.

4. Основи металургійного виробництва металів і сплавів. – К.: Вища шк., 2006. - 503с.;

5. Теорія процесів обробки металів тиском. –Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – 370с.;

 

Представлений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 

Загальний тираж підручників складає 2600 примірників.

 

Комплекс підручників об'єднує п’ять окремих видань, що структурно та методологічно відповідають навчальним програмам підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямом "Металургія".

Комплекс об'єднується підручником "Основи металургійного виробництва металів і сплавів", в якому докладно висвітлені сучасні технології виробництва сплавів різного хімічного складу на основі заліза (чавуну, сталі, феросплавів) та методи виробництва  кольорових металів і сплавів.

Розвиток і деталізація окремих питань, пов'язаних з виробництвом металів та сплавів, знаходять  відображення в спеціалізованих виданнях, що входять до складу комплексу. В них особлива увага приділена  розгляду можливих шляхів  удосконалення існуючих технологій та устаткування для їх здійснення, розглядаються екологічні проблеми  існуючих та новітніх технологій.

Підручники комплексу призначені для студентів вищих навчальних закладів металургійного, матеріалознавчого та машинобудівного напрямів, можуть бути корисними для інженерно-технічних робітників проектних, дослідницьких інститутів та металургійних підприємств. 

Громадське обговорення комплексу підручників  відбулося   в Донецькому  національному технічному університеті 6 вересня 2011 року о 14 годині  в аудит. 5.264.