Ви є тут

Комплексна утилізація відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М57

Комплексна утилізація відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів 

 

Ісаєва-Парцванія Н.В., Башева Т.С.,

Назарова В.В.

 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

 

 

 

20 статей, 18   тез конференцій

          Роботу присвячено розробці й вивченню стадій більш екологічно чистої комплексної електрохімічної технології переробки свинцево-кислотних акумуляторів. В результаті запропоновано комплексну технологію переробки відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів з використанням електрохімічних методів, здійснено підбір оптимальних умов для вилучення свинцю з акумуляторного шламу і пластин електрохімічним методом; визначено кількісний і якісний склад рідких відходів, які утворюються в процесі переробки, у залежності від складу електроліту й умов проведення електролізу.