Ви є тут

Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксира


Номер роботи - M 95 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Конструктивные особенности жидкостной двигательной установки, обеспечивающие управляемость автономного космического буксираАвтор: Дибривный А.В. Design specificities of the liquid propulsion system providing control of autonomous space tugAuthor: DibrivnyA.V.


 

Автор: Дібрівний О.В.

 

Представлена Державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"

 

В роботі приведено результати експериментально-аналітичних досліджень щодо вибору конструкції системи керування вектором тяги для автономного космічного буксира «Кречет», які було виконано в рамках контракту між ДП «КБ «Південне» та ММК «Космотрас». Конструктивні рішення, приведені в роботі, впроваджені у діючу конструкторську документацію на двигунну установку ДУ-802 автономного космічного буксира «Кречет» і у виробництво. Це дозволило суттєво підвищити енерго-масову досконалість двигунної установки ДУ-802 автономного космічного буксира «Кречет».

За результатами дослідження автором удосконалено загальні критерії вибору способу управління вектором тяги для багатобакової двигунної установки автономного космічного буксира. Розроблено методику оцінки впливу розкиду жорсткості розділової діафрагми паливного бака на зміни положення центру мас двигунної установки в польоті.

 

Кількість публікацій:    37 наукових  публікацій,в т.ч.  7  статей,    30 технічних звітів.