Ви є тут

Матеріали і технології для адитивного формування і зварювання полімерних виробів


Номер роботи - M 27 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона Національної академії наук України.

Автори:
1. МАСЮЧОК Ольга Павлівна – кандидатка технічних наук, наукова співробітниця Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України;
2. КОЛІСНИК Роман Валерійович – доктор філософії, науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України;
3. МАЛЬЦЕВ Олександр Юрійович – головний технолог ДП "Антонов".


Автори вирішили проблему отримання зварних з’єднань полімерних виробів шляхом оптимізації властивостей металевих і розробки композиційних закладних нагрівальних елементів. Вивчили закономірності впливу їх типу та режимів зварювання на механічну міцність зварних з’єднань термопластичних полімерів. Встановили закономірності впливу процесу та параметрів FDM 3D друку на структуру та властивості 3D виробів. Розробили технології та композитні полімерні матеріали для адитивного формування виробів з функціональними властивостями.

Розроблено наукові засади формулюванням основних принципів регулювання механічної міцності виробів при FDM 3D друці, підвищенням ефективності металевої сітки як закладного нагрівального елементу та визначенням перспективи використання полімерних композитів як нагрівальних елементів для зварювання пластмасових деталей. Розроблено технологічні рекомендації щодо зварювання інженерних та високотехнологічних пластмас з використанням закладних нагрівальних елементів як на основі металевої сітки з модифікованою поверхнею, так і на основі полімерного композиту, які є на рівні кращих світових розробок. Встановлені закономірності впливу параметрів процесу 3D друку за технологією FDM, які забезпечать отримання 3D виробів з прогнозованими властивостями, що відповідають кращим світовим аналогам. 

Розроблено і впроваджено метод адитивного формування і зварювання полімерних виробів, що пройшов випробування в промислових умовах на державному підприємстві ДП "АНТОНОВ".

Кількість публікацій: колективна монографія, 9 статей (3 – у англомовних журналах), 30 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складають відповідно: Web of Science – 1/1, Google Scholar – 8/3. Отримано патент України на винахід, 3 акти впровадження.