Ви є тут

Міграційна активність населення України: соціально-економічні виклики та механізми регулювання


Номер роботи - M 33 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Державною установою «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України».

Автори:
1. БІЛЬ Мар’яна Михайлівна – докторка економічних наук, старша наукова співробітниця ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України";
2. БАРАНЯК Ігор Євгенович – кандидатка економічних наук, молодша наукова співробітниця ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України".

Авторки розробили та обґрунтували методичні засади побудови прогностичної моделі демовідтворювальних процесів в умовах підвищеної міграційної активності населення України, що ґрунтується на оцінюванні потенційних обсягів міграційних потоків людських ресурсів. Сформовано програмно-методологічний базис системи моніторингу демовідтворювальних процесів в умовах розвитку територіальних міграційних систем та інтенсифікації міграційних процесів.

Набула подальшого розвитку методика розрахунку індексів регіональної міграційної привабливості, яка враховує економічно активне населення та дозволяє у межах конкретної міграційної системи кристалізувати її архітектуру через визначення регіональних "ядер" (територій притягання і виштовхування людських ресурсів) та обґрунтовує необхідність включення поняття міграційної привабливості регіону до концепції державної політики зайнятості та ефективного регулювання ринку праці.

Застосування ризикогенного підходу до аналізу міграційної активності населення дозволило систематизувати основні ризики і загрози високої міграції зі специфікацією для областей Карпатського регіону.

Практичне значення роботи полягає у комплексному підході до аналізування проблем міграційної активності населення України та Карпатського регіону в контексті обґрунтування ефективних механізмів регулювання.

Кількість публікацій: одноосібна монографія, 11 колективних монографій (3 – видані за кордоном), 6 методичних рекомендацій, 71 стаття, 39 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 2/0, Google Scholar – 164/5.