Ви є тут

Мультиагентна інформаційна технологія діагностування комп’ютерних систем на наявність бот-мереж у корпоративних мережах


Номер роботи - M 76 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Хмельницьким національним університетом.

Автор: Лисенко С.М., к.т.н., Крищук А.Ф.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему – створення мультиагентної інформаційної технології для підвищення достовірності діагностування комп’ютерних систем на наявність бот-мереж в корпоративних мережах. Запропоновано поведінкові моделі ботів і бот-мереж, які формалізують особливості функціонування бот-мереж в комп’ютерних системах, та модель процесу діагностування комп’ютерних систем на наявність бот-мереж, яка дозволяє здійснювати діагностування з високою достовірністю.

На основі поведінкових моделей та моделі процесу діагностування розроблена мультиагентна інформаційна технологія діагностування комп’ютерних систем на наявність бот-мереж в корпоративних мережах, яка включає в себе розроблений мультиагентний метод діагностування комп’ютерних систем на наявність бот-мереж в корпоративних мережах, який враховує результати діагностування комп’ютерних систем, множина яких містить агенти, та дозволяє здійснити висновок щодо присутності бот-мереж в комп’ютерних системах з використанням нечіткого логічного висновку.

Здійснено програмну реалізацію мультиагентної системи діагностування комп’ютерних систем на наявність бот-мереж, що дало змогу виявляти нові бот-мережі з вищою достовірністю від існуючих програмних засобів. Результати досліджень були успішно апробовані у виробничих умовах наступних підприємств: ПАТ Подільською телефонною компанією «Мітел», м. Хмельницький; ТОВ «ITT telecommunication company», м. Хмельницький; у навчальному процесі Хмельницького національного університету. Досягнутий економічний ефект розробленої інформаційної технології дозволив економити від 300 до 400 грн. на один персональний комп’ютер на рік (станом на грудень 2014р.).

Кількість публікацій: 69, в т.ч. за тематикою роботи 37 статей (4 - у зарубіжних виданнях), 24 тези доповідей.