Ви є тут

Новітні методи застосування стовбурових клітин і біоінженерних технологій у регенеративній медицині


Номер роботи - P 2 ПОДАНА

Представлено ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України".

Автори:
1. ГАБРІЄЛЯН Артур Володимирович – доктор медичних наук, завідувач відділу ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України";
2. ГОЛЮК Євген Леонтійович – кандидат медичних наук, завідувач центру ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України";
3. ДОМБРОВСЬКИЙ Дмитро Борисович – доктор медичних наук, начальник підрозділу ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня";
4. КИРИК Віталій Михайлович – кандидат медичних наук, завідувач лабораторії ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України";
5. МЕДВЕДЄВ Володимир Вікторович – доктор медичних наук, професор Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;
6. РУДЕНКО Сергій Анатолійович – кандидат медичних наук, завідувач відділу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М.М.Амосова НАМН України";
7. ШАБЛІЙ Володимир Анатолійович – кандидат біологічних наук, заступник директора Кріобанку, Інститут клітинної терапії.

 

Метою роботи є підвищення безпеки і ефективності лікування захворювань серцево-судинної, нервової системи та опорно-рухового апарату шляхом розробки та впровадження новітніх методів застосування стовбурових клітин і біоінженерних технологій.

Авторами продемонстровано нейропротекторний вплив трансплантації нейральних прогеніторів, а також їх здатність мігрувати в осередок ішемічного пошкодження гіпокампа, диференціюватись та утворювати синапси з клітинами реципієнта. Вперше виявлено протилежний вплив трансплантації тканини фетального мозочка і нюхової цибулини на спастичність і больовий синдром при травмі спинного мозку і відновлення функцій мозочка, визначено маркери високопроліферативної популяції мультипотентних клітин з плаценти людини. Сформовано концепцію критеріїв безпеки та якості клітинних трансплантатів для доклінічних та клінічних досліджень.

Отримано позитивні результати у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, яким виконували інтраміокардіальне введення стовбурових клітин плаценти. Авторами розроблена технологія комплексної корекції функцій серця із застосуванням стовбурових клітин пуповинної крові у хворих з хронічною серцевою недостатністю, що очікують трансплантації серця. Сформовано концепцію надання медичної допомоги пацієнтам з критичною ішемією кінцівок з використанням клітинних технологій. Розроблено біотехнологічні підходи до лікування остеоартрозу та асептичного некрозу суглобів шляхом застосування методик регенеративної ін'єкційної терапії, а також заміщення кісткових дефектів за допомогою кісткових скафолдів та біотехнологічних продуктів. 

Впровадження високотехнологічних підходів клітинної та тканинної терапії у понад 1000 пацієнтів дозволило підвищити ефективність надання високоспеціалізованої медичної допомоги та  знизити показники інвалідизації та смертності. Економічний ефект склав понад 260 млн. грн.

 

Кількість публікацій: 6 монографій (1 – видана за кордоном), підручник, методичні рекомендації, 188 статей (21 – в англомовних журналах з імпакт-фактором), 7 інформаційних листів про нововведення. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс, згідно баз даних складає: Web of Science – 43/4, Scopus – 57/4, Google Scholar – 557/11. Отримано патент України на винахід.

Коментарі