Ви є тут

Новий метод створення епоксидних композитів з покращеними фізико-механічними характеристиками під дією постійних фізичних полів


Номер роботи - M 22 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України.

Автор: Демченко В.Л., к.ф.-м.н

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему, що пов’язана з встановленням основних закономірностей впливу постійних магнітного та електричного полів на структурну організацію, теплофізичні, термомеханічні та електрофізичні властивості епоксидних композитів, що дає змогу отримувати матеріали із заданим комплексом фізико-механічних характеристик для їх багатоцільового застосування з метою вирішення високотехнологічних промислових завдань.

Розроблено наукові засади щодо формулювання основних принципів регулювання структури та властивостей епоксидних композитів, що має практичну направленість. Шляхом регулювання напруженості постійного фізичного поля та вибору наповнювача із заданою магнітною природою і електричною провідністю для епоксидного полімеру можна отримувати епоксидні композити із заданим комплексом характеристик. Зокрема, постійні фізичні поля дають змогу регулювати питомий об’ємний електричний опір (поріг електричної перколяції) та коефіцієнт теплопровідності епоксидних композитів, що дає можливість розробки перспективних матеріалів з широким діапазоном електричної провідності та теплопровідності, що відповідають кращим світовим аналогам і не мають аналогів в Україні та можуть використовуватися для виробництва напівпровідникових пристроїв, терморезисторів, іонних перемикачів струму, іонпровідних покриттів та клеїв, елементів мікроелектроніки. Також постійні фізичні поля дають змогу регулювати термостійкість і теплове розширення епоксидних композитів, що дає можливість розробити чутливі елементи датчиків температури на рівні кращих світових аналогів.

Розроблено і впроваджено новий метод формування структури і властивостей епоксидних композитів з покращеними фізико-механічними характеристиками під дією постійних фізичних полів, що пройшов випробування в промислових умовах на державному підприємстві «НДІ “ЕЛАСТИК».

Про світовий рівень свідчать 30 міжнародних та всеукраїнських конференцій і симпозіумів у 9 країнах світу, на яких пройшли апробацію результати роботи.

Кількість публікацій: 101, в т.ч. за тематикою роботи 1 монографія, 29 статей (10 - у зарубіжних виданнях), 30 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 72 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс = 4. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами.