Ви є тут

Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж


Номер роботи - M 40 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Оптимизация параметров современных телекоммуникационных сетейАвтор: Бондарчук А.П   Optimization of the modern telecommunication networks parametersAuthor: Bondarchuk A.P.


 

Автор: Бондарчук А.П.

 

Представлена Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Представлені розробки вирішують комплексну проблему побудови сучасної телекомунікаційної мережі.

Автором вирішено важливу науково-технічну проблему побудови мереж наступного покоління NGN(Nextgenerationnetwork) та доведено доцільність розгортання в якості елемента конвергентної мережі надсучасної технології з радіодоступом LTE(LongTermEvolution). Технологію LTEпорівняно з подібними (4 покоління бездротового зв’язку)  та доведено, що завдяки системам OFDMAта SC-FDMAця технологія є найкращою. В якості мережі контролю та управління в сучасних телекомунікаційних мережах представлено Самодостатню мережу - SON (Self-Organizing Network).

Розроблено методи побудови телекомунікаційнихмереж на базі новітніх технологій. Запропоновано оригінальні методи розрахунку параметрів мережі, які на відміну від існуючих забезпечують подолання проблеми їх проектування в умовах апріорної невизначеності на основі багатокритеріальної оптимізації з врахуванням вимог стандартів і рекомендацій міжнародних організацій з питань взаємодії і управління відкритими інформаційними системами.

Розроблена методика дозволяє на 20% зменшити вартість за рахунок оптимального вибору параметрів мережі.

 

Кількість публікацій:  24  наукові публікації,в т.ч.  8 статей, 16 тез доповідей.