Ви є тут

Перколяційно-фрактальні матеріали: властивості, технології, застосування


Номер роботи - M 21 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Перколяционно-фрактальные материалы: свойства, технологии, применениеГутниченко А.А., Грабар О.И., Кубрак Ю.А.Gutnichenko O.A, Grabar O.I., Kubrak Y.O.


Автори: Гутніченко О.А., Грабар О.І., Кубрак Ю.О.

Представлена Житомирським державним технологічним університетом (МОН України).

Кількість публікацій: 39 наукових публікацій, у т.ч. в 1 монографія.

В роботі наведено теоретичні та прикладні аспекти і задачі створення електропровідних графіт-керамічних композитів системи «терморозширений графіт (ТРГ) - алюмосилікати», електропровідних деформо­ваних перколяційно-фрактальних систем (шаруватих композиційних систем «ТРГ-еластична підкладка» та пористих біосумісних керамік на основі гідроксилапатиту).

Визначено та обґрунтовано перспективні шляхи вдосконалення методів розрахунку мікрохарактеристик перколяційно-фрактальних систем.

Показано шляхи розвитку технологій виготовлення та використання перколяційно-фрактальних матеріалів в різних галузях народного господарства для використання у якості електронагрівальних елементів (система „ТРГ-алюмосилікати”), тензоперетворювачів для вимірювання лінійних деформацій та тензоперетворювачів тиску (шаруваті композити на основі ТРГ), пористих покриттів для імплантантів на основі гідроксилапатиту.