Ви є тут

Проникні термоелектричні перетворювачі енергії


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М19

Проникні термоелектричні перетворювачі енергії

 

Черкез Р.Г.

 

Інститут термоелектрики

НАН України

 

 

10 публікацій, 1 акт

В роботі здійснено теоретичні узагальнення, розроблено алгоритми, комп’ютерні методи та програми проектування проникних термоелементів, витки яких виконані як з оптимально однорідних, так і з оптимально неоднорідних матеріалів. Представлені результати досліджень можливості підвищення коефіцієнта корисної дії генераторів і холодильного коефіцієнта охолоджувачів для випадку використання в них матеріалів на основі Ві-Те. Вказано на наявність істотного резерву в підвищенні ефективності термоелектричного перетворення енергії при використанні проникних термоелементів. Теоретично обґрунтовані розрахунки показують, що такі перетворювачі мають в 1,3-2 рази вищу енергетичну ефективність, ніж традиційні.