Ви є тут

Регіональна промислова політика в стратегії забезпечення економічної безпеки України


Номер роботи - M 52 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Громадською організацією "Науково-дослідний інститут регіонального економічного розвитку".

Автори:
НОСИРЄВ Олександр Олександрович – кандидат географічних наук, директор ГО "Науково-дослідний інститут регіонального економічного розвитку"

В роботі обґрунтовано державну стратегію регіональної промислової політики в аспекті забезпечення стабілізації соціально-економічного розвитку територій, підвищення рівня економічної безпеки та урахування національних інтересів України.

Узагальнено вектори розвитку промислової політики на сучасному етапі розвитку економіки України та розроблено концепцію активізації відновлення індустріальних процесів у регіональних промислових комплексах Донбасу. Обґрунтовано напрями державного регулювання та впровадження механізмів промислової політики із урахуванням національних інтересів України та стратегії відродження економічного та індустріального потенціалів регіонів.

Розроблено рекомендації щодо управління промисловими комплексами України та окремих її регіонів. Запропоновано основні напрями інтенсифікації промислової політики в аспекті проактивного індустріального відродження та розвитку регіональних промислових комплексів й підвищення рівня економічної безпеки та обороноздатності України в цілому.

Результати роботи можуть бути використані у практичній діяльності органів державної влади, обласними державними та військово-цивільними адміністраціями при розробці програм та стратегій соціально-економічного та промислового розвитку регіонів України.

Кількість публікацій: 82, в т.ч. 5 монографій, 35 статей, 42 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно бази даних Google Scholar складає відповідно – 67/5.