Ви є тут

Регіональний аспект деконструкції ринків молочної продукції


Номер роботи - M 1 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка"

Автори:
БОЧКО Олена Юріївна - доктор економічних наук, професор Національного університету "Львівська політехніка"

Автором розроблено теоретичні  і методологічні положення щодо деконструкції регіональних ринків молочної продукції на засадах концепцій маркетингу.

За результатами дослідження сформовано механізм деконструкції регіональних ринків молочної продукції, в основу якого покладено інтегроване функціонування його структурних елементів на засадах гармонізації цілей суб’єктів господарювання із цілями споживачів молочної продукції та середовищно-соціальними цілями на підставі врахування регіональних чинників конкурентоспроможності і раціональності маркетингових інструментів, що гарантуватиме формування  позитивних змін на цих ринках завдяки їхній деконструкції (зростання рівня використання потенціалу регіонів, формування їхньої інноваційної привабливості тощо).

Удосконалено структурну модель інституційної інфраструктури регіонального ринку молочної продукції, який передбачає забезпечення оптимального поєднання інтересів продавців і покупців, збалансування попиту і пропозиції молочної продукції на регіональному ринку і дозволяє визначити вплив кожної з таких інституцій на підприємницьку діяльність в регіоні та, навпаки, вплив такої діяльності на кожну із зазначених інституцій.

Запропоновано зміни в структурі ланцюга цінності обслуговування клієнта в регіональному розрізі, який дозволяє диференціювати типи ланцюгів цінності обслуговування клієнта за рівнем збалансованості ринку молочної продукції у розрізі регіонів з наявним дефіцитом чи профіцитом виробництва молочної продукції з метою скорочення маркетингових і логістичних витрат.

Результати дослідження використано у законотворчій діяльності, Львівською та Тернопільською обласними державними адміністраціями та рядом фермерських господарств.

Кількість публікацій: 68, в т.ч. 6 монографій, 37 статей, 25 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 1/0; Google Scholar – 59/3.